آشنایی با فناوری رسوب خودکار خنک کننده گرما.

آشنایی با فناوری رسوب خودکار خنک کننده گرما.
شروع کار چیلرها و کندانسورها در تاسیسات خنک کننده حرارتی به معنای شروع رسوب در لوله های این دستگاه ها است. روند افزایش میزان رسوب در تأسیسات فوق الذکر به حدی می رسد که نیاز به توقف عملیات حذف رسوب با امکانات مکانیکی – شیمیایی اجتناب ناپذیر است.
کیفیت عملیات رسوب زدایی با استفاده از بهترین روش های معمول قادر به حفظ استاندارد تعیین شده توسط سازنده نیست و دارای مشکلاتی است.

دیدگاهتان را بنویسید