بخش اول-کاهش خوردگی و رسوب گذاری برج خنک کننده

بخش اول-کاهش خوردگی و رسوب گذاری برج خنک کننده

مشکل خوردگی فوق می تواند به صورت حفره هایی باشد که به صورت خوردگی موضعی ظاهر می شوند (Corrosion Localized) که در نهایت منجر به سوراخ شدن فلز می شود.
رسوب
CaCo3 یکی از شناخته شده ترین رسوبات در سیستم برج خنک کننده است. به دلیل وجود کلسیم و بی کربنات در آب در گردش ، بی کربنات ها با افزایش دما و افزایش سریع pH تجزیه می شوند.
حلالیت کربنات کلسیم با افزایش دما کاهش می یابد ، بنابراین تغییرات دما به تنهایی می تواند باعث رسوب کربنات کلسیم از محلول اشباع یا نزدیک به اشباع شود.
رسوب مهم دیگر CaSo4 است که بلورهای این نمک کوچکتر از بلورهای کربنات کلسیم هستند و بنابراین بسیار سخت تر و چگالتر از رسوب کربنات خواهند بود.
عواملی که در مکانیسم تشکیل رسوب موثر هستند شامل افزایش دما ، افزایش pH و افزایش قلیائیت هستند. همچنین غلظت زیاد برخی نمک ها مانند کلرید سدیم و سولفات کلسیم و … در حلالیت آنها موثر است و تمایل به رسوب بیشتر خواهد بود.
کف یا رسوب
آب جبران کننده اغلب حاوی مواد جامد معلق مانند گل ، شن ، خاک رس ، مواد بیولوژیکی یا محصولات خورنده مانند زنگ آهن است. این مواد در مکانهایی با سرعت کم آب قرار می گیرند و انتقال حرارت به سطح فلز را کاهش می دهند. میزان رسوب این مواد مربوط به…

دیدگاهتان را بنویسید