تغییرات کلی در طراحی مشعل برای کاهش NOx

تغییرات کلی در طراحی مشعل برای کاهش NOx

 


در فرآیند احتراق در دستگاه های گرمایش ، علاوه بر تشکیل آلاینده هایی مانند CO و CO 2 ، گاز آلاینده دیگری نیز ایجاد می شود که حاصل واکنش نیتروژن در هوا و اکسیژن در دمای اتاق است. شعله و معمولاً به صورت NOx نمایش داده می شود.
در مشعلها ، هرچه درجه حرارت شعله بیشتر باشد ، میزان NOx نیز بیشتر است ، بنابراین بهترین راه برای کاهش NOx کاهش درجه حرارت شعله است. در زیر روش های اصلی انجام این کار (بدون کاهش کیفیت احتراق) و در نهایت کاهش NOx وجود دارد. استخدام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید