جرثقیل خاکبرداری (کلامشل)

 جرثقیل های حفاری تاشو Clamshelle بخشی از ماشین های حفاری و حفاری است. دستگاه تاشو برای جابجایی بارها و حفاری در موقعیت عمودی استفاده می شود. طراحی این دستگاه شبیه جرثقیل است. جرثقیل بیل مکانیکی است که مجهز به تیر مشبک جرثقیل ، گیره و کابلهای لازم برای کنترل دستگاه است که در حین کارهای حفاری (و) ایجاد شده و گودال های حفر شده است.

انواع کلامشل

کلامشل ها، برحسب نوع جام، نوع شاسی و سیستم هدایتی به کار رفته در آن ها دسته بندی می شوند.

انواع مختلف ماشین کلامشل برحسب جام
اگر جام ماشین کلامشل دندانه دار باشد، ماشین در حفاری سطوح مورد استفاده قرار می گیرد. هرچه دندانه های جام برنده تر باشند، از ماشین در حفاری سطوح سخت تر استفاده می شود. چنانچه جام کلامشل بدون دندانه باشد، ماشین در حمل و جابه جایی مواد به کار می رود.
کلامشل جام سنگین
کلامشل جام متوسط
کلامشل جام سبک
انواع مختلف ماشین کلامشل با توجه به نوع سیستم هدایتی
کلامشل هیدرولیکی
کلامشل کابلی
کلامشل تلسکوپی
انواع کلامشل با توجه به نوع شاسی به کار رفته در سیستم ماشین
کلامشل چرخ لاستیکی
کلامشل چرخ زنجیری
ابتدا نوع عملیات اجرایی تعیین و سپس ماشین مناسب عملیات موردنظر، تهیه می شود.
مزایای استفاده از ماشین کلامشل:
کلامشل، قادر به حفاری ترازی که بر روی آن قرار دارد می باشد.
کلامشل قادر به حفاری در شرایط متفاوت از قبیل حفاری در انواع خاک و سنگ و زیرآب می باشد.
کلامشل قادر به حفاری در ارتفاع بالاتر و پایین تر از محل استقرار است.
موارد استفاده از ماشین کلامشل:
– انجام عملیات در اعماق مختلف
– انجام عملیات لایروبی در مناطق مختلف
– حمل و جابه جایی مواد نرم و کنده شده
– جابه جایی و حمل بار در ارتفاع
اجزای تشکیل دهنده ماشین کلامشل
– جام کلامشل
– جرثقیل
– تیرک اصلی
– کابل های اتصال

عوامل مختلفی در تعیین میزان بازده ماشین کلامشل مؤثرند. این عوامل عبارتند از:
– موانع موجود در حین عملیات بارگیری
– نوع تخلیه بار
– مقدار، ابعاد و نوع بار موردنظر
– تجربه اپراتور ماشین
– ارتفاع حمل بار
– زاویه نوسان
نکته: کلامشل از دسته ماشین آلات ساختمانی ثابت می باشد. کلامشل متحرک نیست و با استقرار آن در محل مناسب، عملیات حفاری و جابه جایی مورد نظر را انجام می دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید