آتش نشانی و اطفا حریق

آتش نشانی و اطفا حریق مواد محترقه و شعله های آتش آنها به 4 گروه تقسیم می شوند (استاندارد NFPA). این طبقه بندی علاوه بر روشن شدن سریع وضعیت مواد محترقه ، انتخاب نوع خاموش کننده و روش اطفا حریق مربوط را تسهیل می کند. چهار گروه عبارتند از: گروه A: آتش سوزی در این … ادامه