نکات عملی در مورد طراحی و استفاده از دیگهای بخار متراکم – قسمت سوم و نهایی.

نکات عملی در مورد طراحی و استفاده از دیگهای بخار متراکم – قسمت سوم و نهایی مترجم: مهندس نیره شمشیری منبع: Ashri Monthly September 2018 ادغام با طرح های سیستم هنگام استفاده از دیگ بخار استاندارد ، دیگهای بخار چگالنده می توانند با اکثر سیستمهای هیدرولیکی ادغام شوند ، اما دانستن تغییرات طراحی شده برای … ادامه

بخش اول-نکات کاربردی در مورد طراحی و بکارگیری دیگ های بخار چگالشی.

نکات عملی در مورد طراحی و استفاده از دیگهای بخار چگالنده – قسمت اول ماهنامه Ashri – سپتامبر 2018 مترجم: مهندس نیره شمشیری امروزه سیستم های دیگ بخار برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های کار مهندسی شده اند. دیگهای بخار متراکم یک گزینه محبوب هستند زیرا آنها انرژی را که از دیگهای معمولی تخلیه … ادامه