بخش اول-کاهش خوردگی و رسوب گذاری برج خنک کننده

بخش اول-کاهش خوردگی و رسوب گذاری برج خنک کننده مشکل خوردگی فوق می تواند به صورت حفره هایی باشد که به صورت خوردگی موضعی ظاهر می شوند (Corrosion Localized) که در نهایت منجر به سوراخ شدن فلز می شود. رسوب CaCo3 یکی از شناخته شده ترین رسوبات در سیستم برج خنک کننده است. به دلیل … ادامه