خنک کننده خورشیدی (با استفاده از فناوری چیلر جذبی)

سرمایش خورشیدی امروزه با استفاده از فناوری چیلر جذبی در کشورهای صنعتی ، کولرهای گازی جذبی که از انرژی حرارتی برای تأمین برودت استفاده می کنند ، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین دلایل عبارتند از: 1- حذف انرژی الکتریکی برای ایجاد تبرید ، زیرا نیاز روزافزون به استفاده از انرژی الکتریکی در برنامه … ادامه