ارزیابی کارایی مهار ویروس در سیستم های تهویه مطبوع.

آتش نشانی و اطفا حریق 13 سپتامبر 2020 ارزیابی کارایی مهار ویروس در سیستم های تهویه مطبوع تماس مستقیم با سطوح آلوده و قرار گرفتن در معرض ویروس در افراد آلوده از منابع اصلی انتقال است. با این حال ، سیستم های تهویه مطبوع آلوده همچنین می توانند عامل عفونی را در دوزهای خطرناک از … ادامه

ارزیابی کارایی مهار ویروس سیستم های هواساز

ارزیابی کارایی مهار ویروس سیستم های هواساز تماس مستقیم با سطوح آلوده و قرار گرفتن در معرض ویروس در افراد آلوده از منابع اصلی انتقال است. با این حال ، سیستم های تهویه مطبوع آلوده همچنین می توانند عامل عفونی را در دوزهای خطرناک از طریق مجاری به فضاهای دیگر منتقل کنند. این سیستم به … ادامه