توصیه‌های ضدکرونایی ASHRAE و REHVA برای بهره برداران تاسیسات

توصیه‌های ضدکرونایی ASHRAE و REHVA برای اپراتورهای تاسیسات سیستم های HVAC نقش کمی در انتقال بیماری های عفونی مانند Covid 19 در بیشتر ساختمان های غیر پزشکی دارند. دانش ما در مورد Covid 19 از ویروسی ناشی از آن و نحوه انتشار آن گرفته شده است. طبق یک نتیجه گیری منطقی که هنوز به طور … ادامه